background

Despre proiect // filozofia proiectului:
E-STEAM Studio Teaching

Studioul E-STEAM este un spațiu de colaborare care va schimba natura relațiilor dintre profesorii STEaM (știință, tehnologie, inginerie, artă și matematică) și școli, care permite tinerilor să descopere modul în care poate fi practicată știința și să testeze abordările de bune practici ale educației STEaM prin educație și tehnologie video.

Acest spațiu educativ inovator poate oferi cadrelor didactice posibilitatea de a crea conținut educațional folosind tehnologia video. Profesorii vor colabora cu studenții pasionați de tehnologie. 4 tineri vor acompania profesorii din studio pentru a-i ajuta la filmare și se ocupa de post-producție, pe parcursul unui an.

Avantajele utilizării tehnologiei în educație

Împuternicește profesorii să personalizeze eficient învățarea cu acces la date, conținut și cloud.
Pregătește studenții pentru forța de muncă din secolul 21 cu abilități și competențe tehnologice moderne.
Ajută profesorii să creeze medii de învățare mixte (blended learning) care să facă învățarea relevantă pentru viața elevilor lor.

Predarea în studio, precum și video tehnologia educațională, sunt abordări care pot fi folosite pentru a înlocui metodele standard de livrare a cursurilor la clasă. Se bazează pe principii pedagogice solide, sunt foarte flexibile și vor fi populare pentru profesori, deoarece conduc la învățare superioară în majoritatea cazurilor. Tehnologia are capacitatea de a îmbunătăți relațiile dintre profesori și elevi. Când profesorii integrează în mod eficient tehnologia în domeniile științei, profesorii cresc în roluri de consilier, expert în conținut și elev activ. Tehnologia ajută la predarea relevantă și învățarea mai distractivă.

Scopul Studioului E-STEAM

Scopul Studioului E-STEAM este de a spori învățământul secundar și experiența din teren, oferindcadrelor didactice posibilitatea de a-și pune învățarea online în practică într-un mediu autentic,de susținere și neevaluat. Influențarea mentalității viitorilor profesori digitali este esențială pentru a depăși îndoielile șitemerile cu privire la capacitatea personală și dezvoltarea încrederii pentru a preda materiileSTEaM, aliniate la caracteristicile și stilurile de învățare ale Gen Z și Gen Alpha.

Abordarea profesorilor creatori de conținut video în E-STEAM Studio Teaching reunește elementede conținut, teorie pedagogică și practică tehnologică din toate disciplinele STEaM și poate fialiniată la curriculumul românesc de matematică, arte, știință și tehnologii, pentru învățământulgimnazial. Studioul E-STEAM este un mediu potrivit pentru implicarea profesorilor șiadolescenților, precum și infrastructura propice construirii rețelelor de învățare.

De ce tehnologia educațională pentru predare și învățare?

Tehnologia educațională este un domeniu de studiu care investighează procesul de analiză,proiectare, dezvoltare, implementare și evaluare a mediului instructiv și a materialelor deînvățare pentru a îmbunătăți predarea și asimilarea pentru întreaga perioadă a vieții. Tehnologiaîn educație permite copiilor și tinerilor să se adapteze propriului ritm de învățare. Elevii care aunevoie să aprofundeze subiectele pot petrece mai mult timp trecând peste exerciții până cândînțeleg, în timp ce elevii care au nevoie de mai puțin sprijin pot continua cu alte teme deinteres. De asemenea, tehnologia eliberează profesorul care astfel poate ajuta elevii care aunevoie de mai mult sprijin la nivel individual.

Scopul proiectului

Să generăm în decursul unui an câte 15 lectii video a câte 8-12 minute fiecare pentrufiecare dintre cele 5 materii STEM din curriculum-ul românesc: matematică, informatică,biologie, chimie și fizică, pentru clasa a a V-a, respectiv a VI-a.

Image

Obiectivele proiectului

Să sprijinim efortul reprezentanților ISE prin punerea la dispoziția profesorilor din sitemuleducațional a unor resurse video create în baza curriculumu-lui românesc, pentru clasa aV-a și a VI-a, deocamdată

Să facilităm parteneriatul dintre profesori și elevi, punându-i să lucreze împreună pentru acrea produse educaționale actuale, relevante, care adresează nevoile reale ale elevilorSecolului 21

Să dăm ocazia profesorilor STEM dornici să inoveze să-și pună în operă talentul,creativitatea și contribuția

Să atragem alți profesori STEM care să ni se alăture voluntar

Să punem la dispoziția profesorilor din programele noastre infrastructura necesară pentrua practica pedagogia digitală, creând și proiectând lecții personalizate pentru elevii lor

Junior Technical Specialists