General Data Protection Regulation, sau altfel spus – pe românește, Regulamentul General Privind Protecția Datelor, aplicabil în România conform prevederilor Legii 190/2018, garantează tuturor cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene, protecția datelor cu caracter personal, indiferent cine prelucrează aceste date.

Iar una din regulile impuse prin acest…. Regulament, se referă la transparența care trebuie să caracterizeze orice prelucrare a datelor cu caracter personal. Și care obligă entitățile prelucrează astfel de date, sa ofere în mod transparent, toate informațiile prevăzute de art. 13 din GDPR, privind datele prelucrate.

Așadar, pentru început ne vom prezenta, ca să aflați cine va prelucra datele cu caracter personal pe care le puneți la dispoziție prin acest site și ulterior, pe parcursul derulării proiectului.

Datele cu caracter personal pe care ni le veți pune la dispoziție, vor fi prelucrate de Asociația ȘCOALA DE VALORI, organizație non-profit înregistrată la Registrul Național al Asociațiilor și Fundațiilor sub nr. 12507/A/2010, Cod Unic de Identificare fiscală 26781002, având următoarele date de contact: adresa de corespondență – București, Sector 2, Str. Șos. Pipera, nr.50A, et.1, biroul 15, cod poștal 020112, adresă de email office@scoaladevalori.ro, telefon 0737 548 712.

Prelucrăm datele împreuna cu  (conform art. 26 din GDPR) partenerul nostru, IZIBAC EDUCATIONAL SRL, cu sediul in București, Piața Pache Protopopescu nr. 9, înregistrat la Registrul Comerțului J40/11956/2017, având CUI 37937817. Mai multe detalii privind modul în care partenerul IZIBAC – împreună cu care am demarat demersul E-STEAM – prelucrează pe cont propriu, datele cu caracter personal, puteți găsi pe site-ul https://izibac.ro/ .

După cum ați văzut în pagina web https://e-steam.ro/fondatori/ , un alt partener fără de care acest demers nu ar fi avut șanse de reușită, este ImpactHUB, dar, ei asigură exclusiv suport logistic și tehnic, fără să aibă acces la datele cu caracter personal ale participanților la acest proiect.

Prelucrarea datelor pe parcursul derulării acestui proiect, se face sub coordonarea unui Responsabil cu Protecția Datelor care poate fi contactat prin intermediul datelor de contact din paragraful anterior, sau direct, la adresa de email date@scoaladevalori.ro.

Ce categorii de persoane sunt vizate prin proiectul E-STEAM ?

Proiectul se adresează cadrelor didactice care înțeleg că metodele standard, clasice de livrare a cursurilor de la clasa nu fac decât să înmulțească numărul analfabeților funcționali, unul din motive fiind și că „limba” vorbită prin metodele clasice, devine din ce în ce mai îndepărtată de limbajul specific Generațiilor Z și Alpha. Și din pasiune pentru meserie, din dragoste pentru copii și din dorința de a oferi un viitor atât lor, cât și României, aleg să-și diversifice mijloacele didactice prin crearea unor medii de învățare mixte, adaptate și mai ales, adaptabile tehnologiilor care au crescut odată cu noile generații. Așadar, vizăm adulți, cu vârsta de minim 18 ani și care sunt cadre didactice în sistemul de învățământ (public sau privat).

Pentru că proiectul înseamnă și colaborare o altă categorie de persoane de la care colectăm și prelucrăm date cu caracter personal, este constituită de reprezentații partenerilor noștri, care de regulă sunt persoane cu vârsta de peste 18 ani și care au calitatea de angajat sau colaborator ai acestora.

Educația se poate face în modul clasic, prin joacă sau chiar muncind, cazul cel mai fericit fiind  munca făcută cu atâta plăcere și pasiune încât să pară o joacă, sau de ce nu ? al jocului care produce rezultate palpabile. Înțelegând asta, mulți din tinerii care inițial participă la proiectele noastre în calitate de beneficiari, pot alege să devină voluntari în cadrul proiectului E-STEAM. Iar noi încurajăm angrenarea tinerilor ca voluntari și astfel, o altă categorie de persoane vizate prin datele colectate și prelucrate, sunt persoane cu vârsta de minim 16 ani, care pot, au sau au avut calitatea de voluntar în activitățile și proiectele noastre.

Ce date prelucrăm, cu ce drept, în ce scopuri și pentru cât timp ?

În primul rând colectăm datele care ne permit să comunicăm cei care doresc să se înscrie în acest proiect. Adică datele de contact minimale, nume, prenume, adresă de email, ID de Facebook, Instagram, LinkedIn sau orice altă rețea socială pe care o utilizați, număr de telefon. De asemenea, atunci când optați să vă înscrieți pe pagina https://e-steam.ro/inscriere-profesori/ , vă solicităm și date referitoare la unitatea de învățământ în care activați și materiile predate. Prelucrăm aceste date în baza prevederilor art. 6 al. (1) lit. (f) din GDPR având interesul legitim de a putea relaționa cu persoanele care doresc să participe la acest demers și totodată de a stabili din faze cât mai incipiente eligibilitatea celor înscriși.

Durata în care prelucrăm datele de contact, va fi identică cu durata în care Statutul Asociației Școala de Valori menține ca obiectiv principal, educația și formarea tinerilor, din simplul motiv că, poate veți dori să contribuiți și la alte activități viitoare, sens în care vă putem trimite propuneri și informări care considerăm că ar putea fi în sfera dumneavoastră de interes – desigur, atât timp cât ne veți permite.

Atunci cât comunicarea se transformă într-o colaborare reglementată legal, normele legale în vigoare ne obligă să colectăm și să prelucrăm și alte date suplimentare necesare pentru a încheia acorduri și contracte valabile legal, sau pentru a le pune la dispoziția autorităților Statului, prin intermediul unor documente specifice (cum ar fi, de exemplu, declarații fiscale, contracte de muncă, etc.). Iar aceste date, prelucrate în baza art. 6 al. (1) lit. (b) sau lit. (c) din GDPR, diferă de la caz la caz, în funcție de norma legală prin care sunt solicitate. Astfel, încercăm să limităm aceste date doar la cele de identificare – adăugând datelor de contact doar adresa voastră. Doar că, uneori, suntem obligați să colectăm și seria sau numărul actului de identitate, Codul Numeric Personal, date despre locul de muncă. Durata în care prelucrăm datele colectate din obligație legală, depinde de normele juridice care ne obligă să le colectăm astfel de date și poate varia între 3 ani (specific perioadei de prescripție pentru majoritatea contractelor comerciale) sau 75 de ani (specific datelor din dosarul de personal aferent Contractelor Individuale de Muncă), iar atunci când o facem în baza acordurilor voastre (adică conform art. 6 al. (1) lit. (a) din GDPR), pe perioada menționată în acord.

Promovarea activităților noastre, este o componentă a oricărui proiect pe care-l desfășurăm. Pe de o parte, fiindcă asta permite și altor doritori care nu au putut – din diverse motive – să ni se alăture ca participant, iar pe de altă parte, permite și altora să ne „găsească” și să ni se alăture. Iar promovarea, cel mai adesea, înseamnă conținut media – audio, foto, video – publicat (uneori chiar și live) pe cea mai democratică și nelimitată rețea de comunicații din lume: Internet, cu preponderență, paginile social-media Facebook, Twitter, Youtube, Instagram, etc. Astfel, o categorie distinctă de date, este reprezentată de imagini, filme, înregistrări audio-video, în care „actorii” principali suntem atât noi, cât și voi, participanții la proiectele noastre sau partenerii care ne ajutați să dăm viață ideilor și speranțelor noastre. Întotdeauna veți fi informați când o astfel de prelucrare a datelor va putea deveni publică sau se va desfășura în direct, având astfel posibilitatea să vă exprimați acordul înainte de publicarea unor astfel de date. Iar atunci când în datele ce ar urma să fie publicate prin mijloace social-media vor viza și minori, vom cere în prealabil acordul părinților sau al reprezentaților legali ai acestora. Durata în care aceste date vor fi menținute în spațiile publice, este echivalentă cu durata în care aceste proiecte pot fi de interes (de regulă, cel mult 5 ani de la desfășurarea ultimei activități de tipul celei promovate).  Și nu în ultimul rând mai precizăm că legalitatea prelucrării datelor în acest mod, este asigurată prin prevederile art. 6 al. (1) lit. (f) din GDPR.

Revenind la proiectul E-STEAM, întrucât specific acestuia este înregistrarea și ulterior, publicarea în mediile online a prezentărilor didactice, va fi necesară prelucrarea în acest mod a vocii și imaginii celor care vor susține temele didactice. Acest tip de date vor fi stocate în mediile online în care urmează să fie publicate , atât timp cât programa școlară menține în curricula didactică temele și subiectele tratate.

Pentru că tot ce facem încercăm să facem cât mai aproape de perfecțiune, o categorie aparte de date, este reprezentată de datele anonime colectate automat de la vizitatorii site-ului. De ce aparte ? pentru că fiind anonime, nu permit identificarea vizitatorilor în mod direct, dar, fiindcă sunt asociate cu o persoană fizică identificabilă, sunt considerate de GDPR ca fiind tot date cu caracter personal.  Și ce legătură au astfel de date cu perfecțiunea ? Pur și simplu, astfel de date ne permit să îmbunătățim continuu conținutul prezenței noastre în mediul online, prin analiza zonelor geografice în care au impact activitățile noastre (identificate prin adresă IP), tipul platformei preferată de vizitatori – PC, tel mobil, tabletă – , paginile cel mai des accesate, optimizarea conținutului în acest sens fiind efectuată atât prin adaptarea lui continuă, în acord cu aceste date statistice, cât și prin module cookie, despre care găsiți detalii în finalul acestui document. Și de asemenea, tot în categoria datelor anonime, intră și datele obținute de la voi și care sunt anonimizate cu caracter permanent (astfel încât să nu mai poată fi asociate cu persoanele vizate) și sunt utilizate pentru studii și cercetări privind impactul proiectelor noastre. Toate aceste prelucrări sunt efectuate conform prevederilor art. 6 al. (1) lit. (f) din GDPR pe o durată de maxim 3 ani – cât păstrează de regulă, sistemele de analiză a traficului web, datele vizitatorilor.

Cum asigurăm securitatea datelor pe care ni le puneți la dispoziție ?

Prelucrăm datele voastre prin sisteme informatice proprii, prin intermediul site-urilor web și al partenerilor care ne oferă servicii informatice și prin servere proprii. Și chiar și atunci când suntem nerăbdători să ajungem la voi, procedăm cu atenție și răbdare când utilizăm aceste sisteme, respectând regulile prin care sunt asigurate confidențialitatea, integritatea și disponibilitatea datelor pe care ni le puneți la dispoziție. Avem reguli stricte pe care le respectăm pentru a ne asigura că la sistemele noastre informatice au acces fizic doar persoanele autorizate, că le pot utiliza doar persoanele care au dreptul să le folosească, că utilizatorii sistemelor informatice au acces doar la datele strict necesare activităților desfășurate, că datele nu se pierd și pot fi restabilite în cazul unor incidente de securitate, pe care știm să le gestionăm în situația în care apar.

Cui punem la dispoziție datele prelucrate în cadrul acestui proiect ?

De regulă, datele pe care ni le puneți la dispoziție sunt prelucrate doar de fondatorii acestui proiect.  Atunci când lucrăm în echipă cu diverși parteneri, sau când ni se solicită astfel de date, ele vor fi puse la dispoziția colaboratorilor noștri numai după asumarea de către aceștia, conform prevederilor art. 26 sau art. 28 din GDPR, a obligațiilor de respectare a confidențialității și protecției datelor, cel puțin în aceeași măsură în care ni le asumăm față de voi, cei care ni le puneți la dispoziție. Iar astfel de parteneri, pot fi trainer-ii cu care colaborăm, sponsorii care pot și doresc să ne sprijine material sau financiar anumite proiecte, sau prestatori ai unor servicii conexe activităților noastre.

În plus, o caracteristică a acestui proiect va fi publicarea în mediile online ale noastre sau ale partenerilor noștri, a datelor rezultate din înregistrările materialelor multimedia ce vor fi realizate în cadrul acestui demers și care pot conține vocea și/sau imaginea celui/celei care susține prezentarea.

Prelucrăm date cu caracter personal din sau în afara României ?

Nu este cazul acestui proiect, dar vă rugăm să rețineți că atunci când prelucrarea se face în state membre ale Uniunii Europene, GDPR se aplică în mod unitar și acelor state. Atunci când însă intervin prelucrări în state care nu sunt membre în Uniunea Europeană, vom solicita consimțământul dumneavoastră expres, dat fiind faptul că prelucrarea datelor cu caracter personal în astfel de state, este expusă unor riscuri suplimentare, datorită faptului că nu poate garanta nimeni că în astfel de state, există obligația să fiți informat ori de câte ori vi se prelucrează datele, că poate nu există o Autoritate independentă care să garanteze respectarea unor principii legate de prelucrarea datelor și către care să puteți face sesizări în cazul încălcării drepturilor voastre. În plus, în state care nu sunt (sau nu mai sunt) membre în Uniunea Europeană și implicit, nu (mai) sunt obligate să aplice GDPR,  se pot emite de către entitățile care ajung să dețină și să prelucreze datele dvs., decizii obținute inclusiv prin profilare sau procesare automată și care pot avea inclusiv efecte juridice sau similare, fără să aveți dreptul de a solicita o procesare manuală a datelor, drept pe care GDPR îl garantează în toate statele membre U.E. prin art. 22.

Utilizăm procese decizionale sau de profilare automatizate care ar putea produce efecte juridice sau similare asupra persoanelor vizate prin astfel de prelucrări ?

Nu, niciodată prelucrările automatizate a datelor sau profilările pe care le facem, nu vor avea efecte juridice asupra celor ale căror date le prelucrăm. Iar atunci când rezultatul unor prelucrări pot avea astfel de efecte (cum ar fi validarea rezultatelor unor concursuri, unor probe sau interviuri, etc.), ele nu mai sunt procesate exclusiv automat, deciziile urmând a fi emise doar prin analiza datelor de către operatori umani.

Care sunt drepturile privind datele pe care le deținem despre dumneavoastră ?

Dreptul la informare și acces la datele cu caracter personal prelucrate. În momentul în care obținem de la dumneavoastră date cu caracter personal sau în maxim 30 de zile dacă acestea sunt obținute indirect (de la terțe părți sau prin Internet), vă punem la dispoziție toate detaliile din această pagină web, fie sub forma unui document distinct fie printr-o informare succintă care va conține și o trimitere la această pagină web. Pentru că dacă știți cine deține și prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, vă veți putea exercita dreptul de acces la datele cu caracter personal. Da, ați înțeles corect, printr-o simplă solicitare, vă puteți exercita acest drept față de orice entitate cu personalitate juridică de pe teritoriul Uniunii Europene despre care știți sau doar bănuiți că deține date despre voi, iar aceasta va fi obligată să vă răspundă în termen de 30 de zile, cu toate informațiile de tipul celor prezentate în această pagină web, plus sursa de la care au obținut datele dumneavoastră.

Dreptul de rectificare sau de ștergere, garantează că puteți solicita rectificarea datelor cu caracter personal inexacte pe care le deținem despre voi, dacă se aplică motivele prevăzute prin art.17 al. (1) din GDPR sau chiar ștergerea totală acestora. Iar noi vom fi obligați să ștergem aceste date, dacă nu există alte obligații legale de prelucrare a acestor date, obligații care vor prevala acestui drept.

Dreptul de restricționare a unor tipuri de prelucrări, sau chiar de limitare a oricărei prelucrări, conform prevederilor art.18 din GDPR, până când se lămuresc orice obiecții pe care ni le transmiteți concomitent cu exercitarea acestui drept, referitor la exactitatea datelor care vă vizează, legalitatea prelucrării lor sau dacă v-ați exercitat opoziția față de o prelucrare exclusiv automatizată a datelor.

Dreptul de a vă opune prelucrării sau de retragere a acordului. În orice moment, puteți să vă manifestați opoziția față de prelucrările pe care le efectuăm în interesul nostru legitim de a îndeplini obiectivele Asociației, fie prin solicitare transmisă în acest sens, fie prin intermediul sistemelor noastre informatice – de exemplu, prin sistemele de dezabonare de la mesajele noastre de informare pe anumite teme. Atunci când prelucrarea are la bază acordul dumneavoastră prealabil, puteți retrage acest acord, fără însă ca retragerea acestuia să afecteze legalitatea prelucrării până în acel moment, a datelor pentru care v-ați dat acordul.

Dreptul la portabilitatea datelor, se referă la rarele situații în care, atunci când datele personale au fost furnizate într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, aveți dreptul de a solicita transmiterea acestora către alt operator, fără obstacole din partea noastră.

Dacă considerați că nu am răspuns corespunzător unor solicitări privind datele pe care le deținem despre dumneavoastră, cum puteți proceda ?

Atunci când ne adresați o solicitare în baza drepturilor voastre privind datele cu caracter personal care vă vizează și considerați că modul nostru de răspuns nu este corect, aveți dreptul de a depune o plângere către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal poate fi contactată la tel. +40.318.059.211, email anspdcp@dataprotection.ro sau prin intermediul site-ului www.dataprotection.ro .

Modulele cookie. Ce sunt cookie-urile? Ce este un cookie?

Modulele cookie sunt fișiere mici care sunt salvate pe computerul unui utilizator. Acestea sunt concepute pentru a stoca o cantitate infimă de date specifice unui anumit vizitator și site-ului web accesat de acesta, fiind accesibile atât persoanei care deține calculatorul în care s-au salvat automat aceste module, cât și site-ului web care a transmis acest fișier. Acest tip de prelucrare permite serverului să furnizeze o pagină web adaptată unui anumit utilizator sau, poate chiar să transmită informații de la o vizită pe un site către un alt site similar, cu același proprietar.

Cum aflu dacă sunt activate cookie-urile în browser-ul meu?

Pentru a verifica dacă browserul vostru este configurat să permită fișiere cookie, va trebui să căutați în opțiunile de setări ale browser-ului, secțiunea dedicată acestor module, de regulă aflată sub titlul „opțiuni de confidențialitate și securitate”. Tot în această secțiune veți găsi informații despre activarea sau dezactivarea modulelor cookie, ștergerea modulelor cookie. Puteți, de asemenea și vizualiza conținutul acestor fișiere.

Ce date se găsesc într-un modul Cookie?

Fiecare fișier de tip cookie este în realitate un mic tabel sau o linie de text care conține perechi de valori (cheie, date) – de exemplu (nume, John) (nume, Smith). Odată ce fișierul cookie a fost citit de codul de pe serverul sau computerul client, datele pot fi preluate și utilizate pentru a personaliza pagina web în mod corespunzător.

Când sunt create cookie-urile?

Scrierea datelor către un modul cookie se face, de obicei, atunci când sunt transmise informații către site-ul web accesat – de exemplu, după ce apăsați un buton tip ‘submit’ (trimite), pagina de tratare a datelor ar putea fi utilizată pentru stocarea valorilor într-un cookie. Dacă utilizatorul a ales să dezactiveze modulele cookie, operația de scriere va eșua și vizitele ulterioare care ar putea extrage informațiile transmise deja, din modulele cookie, fie vor funcționa conform algoritmului prestabilit pentru vizitatori noi, fie vor solicita utilizatorului să reintroducă informațiile care ar fi fost stocate în cookie .

De ce sunt folosite cookie-urile?

Fișierele cookie sunt o modalitate convenabilă de a asocia informații privind modul de utilizare al unui site, fără a fi nevoie să fie stocate în cadrul acestuia, cantități masive de date privind fiecare vizitator. În plus, stocarea datelor pe server fără utilizarea cookie-urilor ar impune ca recunoașterea fiecărui utilizator să se facă numai prin autentificarea acestora, pe bază de nume de utilizator și parolă. Nu în ultimul rând, prin utilizarea modulelor cookie, este redusă cantitatea de date cu caracter personal prelucrate în sistemele proprii ale operatorilor, dat fiind faptul că un modul cookie se salvează în sistemul informatic deținut de persoana fizică vizată prin acest tip de prelucrare.

Care este durata de prelucrare a unui cookie?

Termenul de expirare a unui modul cookie poate fi setat când se creează cookie-ul. Implicit, cookie-ul este „distrus” când fereastra browserului este închisă, dar poate fi conceput să persiste pentru o perioadă de timp ulterioară accesării unui site. Și pot fi oricând șterse de utilizator.

Cine poate accesa modulele cookie?

Atunci când se creează un cookie, este posibil să se controleze vizibilitatea acestuia prin setarea domeniului principal al site-ului care îl utilizează. Apoi, acest fișier va fi accesibil oricărui site care aparține acestui domeniu. De exemplu, domeniul ar putea fi setat la “numedomeniuprincipal.ro”, iar cookie-ul va fi disponibil pentru site-urile din “numedomeniuprincipal.ro” sau “xyz. numedomeniuprincipal.ro” sau “numedomeniuprincipal.ro “. Acest lucru ar putea fi folosit pentru a permite paginilor conexe să “comunice” între ele.

Cât de sigure sunt modulele cookie ?

Există multe îngrijorări cu privire la intimitatea și securitatea pe internet. Fișierele cookie nu constituie, în sine, o amenințare la adresa confidențialității, deoarece acestea pot fi utilizate numai pentru a stoca informații pe care utilizatorul le-a oferit voluntar sau pe care le are deja serverul web. Deși este posibil ca aceste informații să poată fi puse la dispoziția anumitor site-uri terțe, acest lucru nu reprezintă riscuri suplimentare celor specifice stocării datelor într-o bază de date centrală. Dacă sunteți preocupat de faptul că informațiile pe care le furnizați unui server web nu vor fi tratate ca fiind confidențiale, atunci ar trebui să întrebați dacă într-adevăr trebuie să furnizați aceste informații, sau deloc.

Ce sunt cookie-urile de urmărire?

Unele site-uri web comerciale includ materiale publicitare încorporate care sunt difuzate de un site terț și este posibil ca astfel de anunțuri să stocheze un cookie pentru site-ul respectiv. În acest cookie vor fi stocate informații care ar putea include numele site-ului, anumite produse vizitate, paginile vizitate, etc. Când utilizatorul vizitează mai târziu un alt site care conține un anunț similar încorporat de pe același site terț, agentul de publicitate va putea să citească modulul cookie și să îl folosească pentru a determina unele informații despre istoricul navigării utilizatorului. Acest lucru permite editorilor să difuzeze anunțuri direcționate în interesul unui utilizator, astfel încât, în teorie, să aibă o șansă mai mare de a fi relevante pentru utilizator. Cu toate acestea, mulți oameni văd astfel de “cookie-uri de urmărire” ca o invazie a confidențialității, deoarece permit unui agent de publicitate să construiască profiluri de utilizatori fără consimțământul sau cunoștințele lor.

Cum se pot administra sau șterge cookie-urile ?

Atunci când un site nu oferă mecanisme de selecție sau respingere a modulelor cookie, stocarea acestora pe calculatorul poate fi controlată prin opțiunea browser-ului care permite refuzul fișierelor de tip cookie. Astfel, prin setările browser-ului se poate opta pentru ca fișierele de tip cookie sa nu mai fie acceptate sau se poate seta browser-ul sa accepte cookie-uri doar de la anumite site-uri. Trebuie să țineți însă cont de faptul că dezactivarea sau ștergerea anumitor cookie-uri poate să afecteze în mod negativ sau să limiteze unele funcționalități din site-uri.

Pentru a controla din browser modul în care accepți modulele cookie, deși informațiile care urmează pot fi deja perimate datorită modificării aplicațiilor de către producători, vă prezentăm totuși pașii care trebuie parcurși în funcție de browser-ul utilizat:

Google Chrome

Click pe butonul de meniu cu cele trei puncte orizontale situat in partea din dreapta sus a ferestrei browser-ului tău și selectează Setări.

Selectează opțiunea Avansate și apoi Setări de conținut.

Click pe prima opțiune Cookie-uri si apoi pe “Permite site-urilor sa salveze și să citească datele asociate cookie-urilor”

Mozilla Firefox

Click pe butonul “Open menu” cu 3 linii orizontale, situat in partea din dreapta sus a ferestrei browser-ului tau .

Selectează meniul Opțiuni apoi opțiunea Protecție și securitate

Localizează titlul Blochează cookie-uri și date din site

Microsoft Internet Explorer 11 (Windows 10)

Selectează opțiunea Setări situată în partea din dreapta sus a ferestrei browser-ului și selectează Opțiuni internet, apoi click pe butonul Protecția datelor

Selectați opțiunea Confidențialitate

Sub Setări, selectați Complex și alegeți dacă doriți să permiteți/să blocați module cookie originale si module cookie de la terți.

Safari

Click pe Safari în partea de sus a ferestrei browser-ului și selectează opțiunea Preferințe

Click pe Protecția datelor

Selectează opțiunea Permiteți de la site-urile web pe care le vizitez

Opera

Click pe Setări apoi se selectează Preferințe -> Avansat -> Cookies

Selectează una din opțiunile disponibile:

Acceptă
Acceptă cookie-urile de la site-urile pe care le vizitez
Nu accepta cookie-uri
Administrează cookie-uri

Edge

În Microsoft Edge, accesați Mai multe > Setări .

Selectați Vedeți setările avansate.

Sub Confidențialitate și servicii > Module cookie, alegeți opțiunea potrivită pentru dvs.:

Blocați toate modulele cookie nu permite niciunui site web să salveze module cookie pe computerul dvs.

Blocați doar modulele cookie de la terți permite module cookie de la site-ul web pe care îl aveți deschis, însă le blochează pe cele de la servicii web externe, de exemplu de la publicitatea încorporată pe paginile web pe care le vizitați.

 Ștergerea cookie-urilor

Pentru informații actualizate privind ștergerea cookie-urilor, puteți accesa link-urile urmatoare:

Google Chrome   ( https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en-GB )

Mozilla Firefox    (https://support.mozilla.org/en-US/kb/clear-cookies-and-site-data-firefox?redirectlocale=en-US&redirectslug=delete-cookies-remove-info-websites-stored )

Internet Explorer  (https://support.microsoft.com/ro-ro/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies )

Safari ( https://support.apple.com/ro-ro/guide/safari/sfri11471/mac )

Opera ( https://help.opera.com/en/latest/security-and-privacy/)

Edge ( https://support.microsoft.com/ro-ro/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-microsoft-privacy)